Regulamin sklepu

1. Administrator danych osobowych

Ten dokument, zwany dalej "Regulaminem", zawiera zasady dotycz膮ce korzystania z naszego sklepu internetowego聽https://coeurclothing.pl/聽oraz warunki zawierania i realizacji um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz um贸w sprzeda偶y. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest聽Daniel Danilewicz prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Daniel Danilewicz - Coeurclothing聽 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮cy: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: ul.聽Ole艅ki 9/4, 15-698 Bia艂ystok , NIP 9662192463, REGON 528642244, adres poczty elektronicznej: pomoc@coeurclothing.pl, numer telefonu: +48聽500375884聽鈥 zwany dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮cy jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 Sklepu Internetowego i Sprzedawc膮.

2.聽Sklep internetowy

Sklep internetowy dost臋pny pod adresemhttps://coeurclothing.pl/, zwany dalej "Sklepem", jest w艂asno艣ci膮 Coeurclothing, adres i dane kontaktowe Sprzedaj膮cego s膮 dost臋pne na stronie Sklepu.

3.聽Zam贸wienia

 • Zam贸wienia w Sklepie mog膮 sk艂ada膰 osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne posiadaj膮ce zdolno艣膰 prawn膮.
 • Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 za pomoc膮 formularza zam贸wienia dost臋pnego w Sklepie, bez konieczno艣ci rejestracji.
 • Przed z艂o偶eniem zam贸wienia nale偶y zaakceptowa膰 Regulamin.
 • Zam贸wienie powinno zawiera膰 dane Kupuj膮cego, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o zam贸wionych produktach, wybrany spos贸b dostawy i p艂atno艣ci.
 • Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Kupuj膮cy otrzymuje potwierdzenie z艂o偶enia zam贸wienia drog膮 elektroniczn膮.

4.聽Ceny i p艂atno艣ci

 • Ceny produkt贸w podawane s膮 w polskich z艂otych (PLN) i s膮 cenami brutto. Koszty dostawy nie s膮 uwzgl臋dnione w cenach produkt贸w.
 • Do wyboru s膮 r贸偶ne sposoby p艂atno艣ci online, takie jak Przelewy24 i PayPal.
 • P艂atno艣膰 za zam贸wione produkty powinna by膰 dokonana w ci膮gu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

5.聽Dostawa

 • Dostawa zam贸wie艅 odbywa si臋 na terenie Polski oraz do kraj贸w Unii Europejskiej.
 • Zam贸wienia s膮 realizowane w ci膮gu 2 dni roboczych od otrzymania p艂atno艣ci.
 • Koszt dostawy jest okre艣lany przy sk艂adaniu zam贸wienia.

6.聽Wymiana

 • Kupuj膮cy ma prawo do wymiany produktu na inny rozmiar lub model w ci膮gu聽30 dni od otrzymania zam贸wienia.
 • Koszt wysy艂ki produktu do Sprzedaj膮cego ponosi Kupuj膮cy.
 • Produkt musi by膰 zwr贸cony w nienaruszonym stanie

7.聽Zwrot

 • Konsument ma prawo do odst膮pienia od umowy w ci膮gu聽30 dni od otrzymania produktu.
 • Zwrot produktu powinien by膰 dokonany na adres wskazany przez Sprzedaj膮cego
 • Koszt przesy艂ki zwrotnej pokrywa Kupuj膮cy
 • Zwrotowi podlegaj膮 jedynie produkty nieu偶ywane i w nienaruszonym stanie.
 • 聽聽Coeurclothing.pl
  ul. Ole艅ki 9/4
  15-698 Bia艂ystok
  +48500375884
  z dopiskiem: ZWROT ,,numer zam贸wienia"

8.聽Reklamacja

 • Konsument ma prawo sk艂ada膰 reklamacje w przypadku produkt贸w wadliwych lub niezgodnych z opisem.
 • Reklamacje w ci膮gu dw贸ch lat od daty wydania聽produktu.
 • Reklamacje mog膮 by膰 zg艂aszane na adres Sprzedaj膮cego wraz z informacjami i uzasadnieniem reklamacji.
 • Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od zg艂oszenia.

9.聽Postanowienia ko艅cowe

 • Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Spory rozstrzygane s膮 przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedaj膮cego
 • Regulamin jest dost臋pny na stronie Sklepu w ka偶dym czasie.